פרק שני — היציאה מן המערה

פרק שני — היציאה מן המערה פתח דבר המחרשה החורשת בשדות שלמרגלות תל גזר מעלה לעתים על פני האדמה גרזני אבן מלפני 50 , 000 שנה בקירוב , המתוארכים לתקופה הפליאוליתית העליונה ( לפני 18 , 000 — 45 , 000 שנה . ( אלה הם סימנים שמוכיחים כי למרות הקור העז ששרר באיזור סוף תקופת הקרח האחרונה , ציידים ולקטים ראשונים החלו לפקוד אותו וגרזני האבן הללו , מעידים על פעילותם ותיפקודם למרות שממחנותיהם לא שרד דבר . כיצד חיו בני אדם בתנאים האקלימיים הקשים , ומה היה אופי המקום לפני 50 , 000 שנה , אפשר לנחש בלבד . מכל מקום , לאחר שנסוגו הקרחונים האחרונים , לפני 10 , 000 שנה , בתקופה הניאוליתית ( תקופת האבן החדשה , ( נותרה גזר באופן זמני מחוץ לתחום מחייתו של האדם .  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד