אל תעלות החפירה

אל תעלות החפירה התל חולק ל 3 ו שטחים ( FIELDS ) שסומנו באותיות רומיות . בכל שטח היה על החופרים לבדוק תקופה או בעיה מסוימת . שטח 1 היה תעלה ארוכה שחתכה את הביצורים הדרומיים . שטח 111 היה שער שלמה . שטח VI היה איזור בתי המגורים על פסגת התל וכן הלאה . כל שטח חולק לריבועים של 5 x 5 מ . ' בגלל העובדה שתל גזר כבר נחפר בעבר ואנו , למעשה , חפרנו אותו מחדש , בחרנו לחלק את איזור החפירה לשטחים נפרדים מאשר למתוח רשת , שיטה שהיא שרירותית ונוקשה יותר ונהוגה ברוב החפירות . היינו גמישים בקביעת גודלם של הריבועים בשטחים השונים . בדרך כלל היה גודלם 5 x 5 מ / אבל בחפירות הבדיקה בשטח , 1 מקום שביקשנו לבדוק את רצף השכבות עד לסלע האם , וציור החתכים , היה רוחב הרבוע רק 3 מ . ' באיזור שער שלמה , בעל הארכיטקטורה המונומנטלית , הגיעו הריבועים לגודל של 7 . 50 מ' על 7 . 50 מ . ' לאמיתו של דבר , התרחקנו מן השימוש הקלאסי של שיטת קניון בכמה מובנים . הביקורת על שיטתה יצאה כנגד שימוש לא גמיש בשיטת ריבוע 5 x 5 מ , ' ובמיוחד נגד השארת המחיצות בין הריבועים . חפירה בתוך קופסאות קטנות כאלה הגבילה מאד את חשיפת השטח , הסתירה...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד