?.7? תכנית העיר גזר ב"תקופה השמית ה־?,"3?כהגדרתו של מקליסטר.התכנית מראה למעשה שרידים ממספר שכבות ביחד.