עיון מחודש בעבודתו של מקליסטר

עיון מחודש בעבודתו של מקליסטר בשנת , 1912 כאשר ראו אור שלושת הכרכים הראשונים של חפירות גזר , הם כתו על ידי המבקרים : "מצבה לעבודת נמלים . " למרבה הצער התברר אחר כך שחלקים גדולים מן הדו"ח הם חסרי ערך ואי אפשר לשחזר בעזרתם את תולדות התל , זאת עקב שיטות החפירה שמקליסטר נקט בהן . בפרק המבוא לדו"ח הציג מקליסטר את מטרותיו בחפירה וציין שבכוונתו לעקוב אחר החלוקה הטבעית של השרידים לתקופות ותרבויות , ולסקור ממעוף הציפור את חיי העיר , ככל שניתן לדעת על פי חפירת רצף השכבות המרכיבות את התל . לאחר מכן הוא הדגיש ואמר שהיה קשה מאוד להשיג יעדים אלה ולתאר את הממצא בגלל מורכבותן של השכבות בתל . בהערות שוליות אלה , טמון למעשה רגש תסכול ואולי אף הודאה בכישלון , דבר העומד בניגוד להגשה המסודרת של החומר בכרכים הנוספים . מקליסטר היה מודאג מן האפשרות שחוסר יציבותו של השלטון העותמני בימיו האחרונים לא יצליח למנוע שוד עתיקות בהיקף נרחב בארץ ישראל . הוא עבד בקדחתנות ורצה לחפור את התל כולו לפני שיפוג מועד רשיון החפירה שלו . לשווא ניסה להתגבר בכוחות עצמו על כל משימות החפירה ( מדידות , שרטוט , צילום , רישום ועוד . ( ה...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד