?.4?מכתב מפקיד מצרי אל מלך גזר מימי השושלת ה־18 במצרים.נמצא בחפירות מקליסטר.