?.3? מבט מפסגת תל מר אל מישור החוף.שים לב לשדה הראייה הרחב על כל סביבת התל.