כיתונים לאיורים

כיתונים לאיורים . 1 מראה של תל גזר . 2 14 מפת התלים של ארץ ישראל . שים לב למיקומה של גזר . 3 16 מבט מפסגת תל גזר אל מישור החוף . שים לב לשדה הראייה הרחב על כל סביבת התל 17 . 4 מכתב מפקיד מצרי אל מלך גזר מימי השושלת ה 18 במצרים . נמצא בחפירות מקליסטר 21 . 5 כתובת "תחום גזר . " נמצאה בחפירות משלחת גזר . 6 רא"ס מקליסטר . 7 27 תכנית העיר גזר ב"תקופה השמית ה , " 3 כהגדרתו של מקליסטר . התכנית מראה למעשה מספר שכבות ביחד . 8 30 מבט על שטח חפירה בגזר , עם קירות החתכים . 9 32 מבט על מחנה החופרים של משלחת גזר 37 . 10 מפת תל גזר ושטחי החפירה של מקליסטר ומשלחת גזר 40 וו . מפת מערות טבעיות וחציבות מעשי ידי אדם בתל גזר , כפי שנמצאו בחפירות מקליסטר . 12 45 מערה מס' 111 מראשית ההתיישבות בתל גזר . המערה נמצאה בחפירות מקליסטר . 13 46 תכנית מערה מס' — 2 1 מערת "הטרוגלודיטים" — כפי שכינה אותה מקליסטר . 14 47 קבוצת כלים ממערכת "הטרוגלודיטים , '' שמתארכת את השימוש במערה לתקופת הברונזה הקדומה . 15 49 מבחר כלים מהתקופה הכלכוליתית שנמצאו בחפירות גזר . 16 50 מבחר כלי חרס כלכוליתיים מאוחרים " — כלי תרבות ע'סול"...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד