גזר - צומת דרכים בארץ ישראל הקדומה

ויליאם ג . דיוור גזר צומת דרכים בארץ ישראל הקדומה עורכי הסדרה : יגאל טפר , ילסף אבירם , רלדללף כהן עורך הספר : יצחק כפכפי הביאה לדפוס : שולה שלהב עטיפה ועריכה נרפית : אריה ולמן ויליאמ ג . דיוור גזר צומת דרכים בארץ ישראל הקדומה תרגמה : אביבה טאפט הוצאת הקיבוץ המאוחד החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה רשות העתיקות אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , אופטי או מיכאני ( לרבות צילום והקלטה , ( ללא אישור בכתב מהמוציא לאור  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד