חלקי כרכוב עשוי בזלת מבית־הבנסח בכורזין.אופייני השילוב בין אלמנטים קלאסיים מובהקים לדגמים צמחיים.עיבוד הבזלת משובח,אך ניכרת מוגבלותו של חומר זה לעומת השיש או אבן הגיר המשובחה,מבחינת הפלאסטיות וחדות התבליט. באדיבות אגף העתיקות