שבר מחלק עליון של ארון קודש עשוי אבן,מנברתין ?.32)?ו מ' ?0.47 *? מ?;'?העובי ?0.47 —? מ?.('?הארון עשוי בדמות חזית היכל עם גמלון סורי ומעליו עמד אריות מעוצבים באופן גס,אך מביעים עוצמה. בראש ארון הקודש נראה נקב ששימש לתליית נר שמן. אי מאירס,קדמןניות,טו (תשמ־ב?,(?עמי 79