אכן בזלת מעוטרת בדגם של קונכית מבית־הבנסת שרי כורזין.הקונכיח היא עיטור אופייני לפתחים, חלונות או גומחות בבתי־הכנסת ובמקדשים מן התקופה הרומית. באדיבות אגף העתיקות