תוכנית בית־הבנסת בחורבת זךדינה. בגללי רוחבו המצומצם יחסית (רוחב חיצוני — ב־2ו מי ?40 =? רגל רומיות; רוחב פנימי — כ־?0.40?ו מ?('? אין במכנה שלושה טורי עמודים,אלא שני 0ורים אורכיים בלבד. קוהל־וואצינגר.בתי־הכנסת,לוח XVI