הפתח העיקרי של בית־ הכנסת בכפר ברעם.מעל המשקוף יקשת משחדרתי ההולמת את מבנה הגמלון הסורי של בית־הבנסת.לצירי משקוף הפתח קונסולות עם עיטור סלילי ומעליו אפריז קמור עם תבליט של שריגי. גפן יוצאים מתוך אמפורה. התבליט העיקרי היה של שתי אלות נצחון (ניקות) מרחפות, נושאות זר.דמויות אלו הושחתו במתכוון בזמן ההתפרצות האיקונוקלאסטית (כפי הנראה בסוף הרבע הראשון של המאה השמינית לספירה?.(? תצלום זאב רדובן