שיחזור בית־הבנסת בבטר ברעם.המבנה זהה בתוכניתו לבתי־הבנסח הגליליים האחרים,אך יוצא מן הכלל בטרונאוס הגמלוני שנבנה בחזיתו.בהבדל מן המקדשים הרומיים,פרונאוס זה נמוך מן הבניין העיקרי ובנוי עד גובה הקומה הראשונה בלבד. קוהל־וואציבגר.בתי־הכנסת,ציור ?!9/?