שיחזור איזומטרי של בית־הכנסת היהודי בדורה־אירופוס (השלב השגי) מאמצע המאה השלישית לספירה.שים לב לתיכנון הפונקציונלי הדומה בשני המבנים,אשר שימשו קהילות של מיעוטים דתיים בדורה־ אירופוס?,-?בשני המקרים מרוכזים דודרי הפולחן וחדרי השרות של הקהילה סביב חצר פנימית. ?Du Mesnil du Boisson,? y?Les Peinlures de la Snagogue? I?de Doura-Europos. Roma 1939, pi. II?