שיחזור איזומטרי של 'בניין הקהילה' הנוצרי בדורה־אירופוס,מן המחצית הראשונה של המאה השלישית לספירה.החדר המאיר משמאל הוא חדר הפולחן;מולו בפינה הימנית מצוי חדר הטבילה (באפטיסטריום?.(? קראוטהיימר, אדריכלות נוצרית וביזאנטית,עמי 27