שיחזור איזומטרי של בית־הכנסת בכפר נחום.חזית בית-הכנסת מעוטרת בשלושה םתחיט מפוארים, בחלונות ובגמלון סורי.המבנה יחד עם החצר בנויים על גבי פודיום מוגבה,שניגשים אליו מן הצר, אולי משום שהמבנה מוקם בתוך יישוב צפוף ולא הוקעה שטח נוסף לרחבה וכניסה ישירה מן החזית. ?G. Orfali, Capharnaum. Paris 1922, pi. IX?