מטת האתרים שבהם נתגלו שרידים של בתי־כנסת עתיקים בארץ־ישראל מלאחר חורבן בית שני ועד סוף התקופה הביזאנטית.בכמה מן האתרים נתגלה יותר מביח־כנסת אחד.