בתי־הכנסת בתקופה הרומית

בתי הכנסת בתקופה הרומית > ורם צפריר בתי הכנסת הם המימצא הארכאולוגי המובהק ביותר של יהודי ארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד . מאז חרב בית המקדש , הפך בית הכנסת להיות מעין 'מקדש מעט , ' שסביבו נתרכזו החיים הרוחניים הדתיים ואף החיים החברתיים והקהילתיים ביישוב היהודי . הארכיטקטורה והאמנות של בתי הכנסת הן מן הנושאים הנחקרים כיותר "' ; י עשרות בתי כנסת שנחפרו ידועים זה מכבר ומדי פעם מתווספים ידיעות ומימצאים חדשים בעקבות חפירות וסקרים . הדעת נותנת שבכל קהילה יהודית בארץ ( ובתפוצות ) היה בית תפילה ו אם לא בית כנסת מפואר , לפחות חדר תפילה צנוע דוגמת חדר התפילה בבית לאונטיס מבית שאן ( המכונה על ידי החוקרים 'בית הכנסת הקטן ' 42 . ( ' לפיכך , מפת בתי הכנסת , משקפת את מפת ההתיישבות היהודית בארץ ישראל , וגם את יישובי השומרונים . חקר בתי הכנםת מלמד על מצבה של יהדות ארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד במיגוון של תחומים : לשון הדיבור וצורת הכתיב ; נוסחי ברכה ותפילה "; ' מעמדן הכלכלי והחברתי של הקהילות ; ' המגע — באמצעות טכנולוגיית הבנייה ועיטור המבנים — עם האוכלוסייה הלא יהודית של ארץ ישראל ; התפיסה האסתטית ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי