החקיקה כמקור היסטורי

החקיקה כמקור היסטורי אמנון לינדר מקורות המשפט הרומי — הן החוקים הבודדים הן מכלולי החוקים — מהווים מקור רב ערך להכרת תולדותיו של עם ישראל בשלהי העת העתיקה ובראשית ימי הביניים , בהאירם היבט שאין עליו עדויות מספיקות במקורות אחרים : מדיניותם של מרכזי השלטון האימפריאליים במזרח ובמערב כלפי היהודים באימפריה הרומית . חוקים בודדים , קבוצות של חוקים שניתנו במרוצת הזמן ומכלולי החוקים השלימים — כל אלה משקפים את נסיונותיו של השלטון לפתור את הבעיות שהיו קשורות ביהודים , ומכאן , שחוקים ומכלולי חוקים אלה מסייעים בידנו לעמוד על העקרונות האידיאולוגיים שהיו מונחים ביסוד פעולותיו של השלטון בבואו להגדיר נושאים שהיו קשורים ביהודים כבעיות המחייבות את התערבותו ועל היעדים שקבע לעצמו , מזה , ועל האמצעים המעשיים שנקט כדי להשיג את היעדים האלה , מזה . ראוי לבדוק את הדבר בשלושה מישורים כרונולוגיים : ( א ) הטווח הקצר , כלומר , הנסיבות והעילות לחקיקת החוק , מהלך חקיקתו ופרסומו , ביצועו ותוצאותיו ) ; ב ) הטווח הבינוני , כלומר , התגבשותם של חוקים מספר למסורות משפטיות בנושאים מצומצמים , כגון שאלת קיומם של בתי כנסת ) ;...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי