עם ישראל ותורת ישראל בפולמוס הפאגאני־הנוצרי בקיסרות הרומית

עם ישראל ותורת ישראל בפולמוס הפאגאני הנוצרי בקיסרות הרומית מאת דוד רוקח [ א ] בס' 'נגד אפיון'' מביא יוסף בן מתתיהו את טענותיהם של אפיון , אפולוניוס מולון וליסימאכוס כדלקמן : ... ' הוא [ דהיינו , אפיון ] מביא ראיה לדבר שאין לנו משפטים ישרים ואין אנחנו עובדים את האלהים כהלכה 9 E 6 V evoepeiv wq JIQOOTIXEI ) V (\ xr \ xz T 6 באומרו שעל כן אין אנחנו עושים ממשל , רק עובדים את הגויים חליפות וגם אסונות רבים קרו את עירנו' וכוי ' .... ( 125 ) אולם לא קמו בינינו אנשי סגולה , אבות כל מלאכת מחשבת או מצויינים בחכמה , והוא [ דהיינו , אפיון ] מונה את סוקראטיס ואת זינון ואת קלאנתיס ועוד אחרים כמותם ' . ( 135 ) ... ' והנה אפולוניוס מולון וליסימאכוס , ועוד רבים דברו , מחוסר דעת ועוד יותר משנאה , דברימ ללא צדק ולא אמת על משה מחוקקנו ועל חוקי תורתו , בהוציאכ עליו [ על משה ] שם רע , כי היה מכשף ורמה את הבריות , ועל החוקים אשר לנו אמרו כי הב מלמדים אותנו לעשות כל רעה ולעזוב כל מדה טובה' ' ... . ( 145 ) והוא [ דהיינו , אפולוניוס ] מספר עלינו כי הננו עם פרא לא לומד מכל עמי הלועזים [ דהיינו , הברברים , [ ועל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי