ני אביגד,בית שערים,ג,תשל"ב,לוח 1 (החברה לחקירת א?''?י?.(? מערכות קבורה כבית שערים