ל' רוט־גרםון,הכתובות היווניות מבתי הכנסת בא"י,תשמ"ז,עמ' 125 (יד יצחק בן־צבי?.(? כתובת על לוח אכן מקציון