מעמדה של ארץ־ישראל בתודעה היהודית בעקבות מרד בר־כוכבא

מעמדה של ארץ ישראל בתודעה היהודית בעקבות מרד בר כוכבא ישעיהו גפני בספרו 'חיי משה ' ' מציע פילון האלכסנדרוני את נימוקיו ופרשנותו לקיום 'פסח שני , ' הנה , בה בשעה שכל האומה שמחו ועלזו בחג הפסח , היו כאלה שהעבירו הימים בבכייה ועצב , שכן אירע אסון במשפחתם , ומת להם קרוב יקר . את ימי חג הפסח העבירו הללו כאבלים . משה הבין שאין להכפיל את צרתם על ידי מניעתם מלהקריב קורבן פסח ' ) למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן ה' במעדו בתוך בני ישראל , ' במדבר ט : ז , ( ועל כן פנה לה' בשאלה , ולפנייתו זו אף צירף אפשרויות אחרות העלולות למנוע מבני אדם בעתיד להקריב הפסח במועדו . ותשובת הקב"ה : האבלות אכן צרה היא שאין להימלט ממנה , אך בוודאי איננה בגרר עבירה . טמאים לנפש אסורים בביאת המקדש , אך יש לאפשר להם בכל זאת להביא קורבן פסח במועד שני . ועל כך פילון מוסיף : רשות זו יש להעניק גם לאלה שנמנע מהם לחגוג עם האומה לא בגין אבלם , אלא בגלל היותם בארץ רחוקה . שכן המתישבים בחו"ל ותושבי שאר מקומות אינם פושעים ETE " pa ) 91 oiKoDvrec ; dSi / couaivJ ף [ ou yap oi ^ eviT £ 13 ovT £ q שיש לשלול מהם זכויות שוות , ובמיוחד אם הא...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי