תולדות המחקר של מרד בר־כוכבא

תולדות המחקר של מרד בר כוכבא / * אהרן אופנהיימר ובנימין איזק עמדת המחקר כלפי מרד בר כוכבא מרד בר כוכבא הנה שיאה של תנועת ההתנגדות לשלטון האימפריה הרומית בארץ ישראל ושברה כאחד . המרד , שהתרחש בשנים 32 ו135- לספירה , מתאפיין במספר המורדים הגדול , בכוחות הרומיים הרבים שנדרשו כדי לדכאו , בהתלכדותם של המורדים תחת דגלו של מנהיג אחד - בר כוכבא , ובמעין חיי מדינה עצמאית שנתרקמו במהלכו , אשר כללו רשויות שלטון , טביעת מטבעות , החכרת קרקעות וכיו"ב . מחקרו של מרד בר בוכבא עמד במשך עשרות בשנים בסימן של הדחקה , תו פינתה את מקומה בדור האחרון להתעניינות מרבית עד כדי התעסקות יתר . אי שימת הלב הראויה במשך דורות למרד בר כוכבא , היתה נעוצה בעיקר בשני גורמים : הראשון - אין שום יצירה ספרותית היסטורית עתיקה המתארת אותו מכלי ראשון . העדרו של מקור כזה מאלץ את המחקר לשחזר את מרד בר כוכבא מפסיפס של עדויות חלקיות ומקוטעות , לעתים סותרות ופעמים מגמתיות , המצויות בספרות התלמודית ,  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי