כתובת שחרור רומית מירושלים (מאה ראשונה לספירה?.(?קצין בשם פאטאליס מן הלגיון העשירי משחרר את שפחתו