היהודים בארצם בתקופת התנאים

היהודים בארצם בתקופת התנאים מאת אפרים א . אזר בך גדליהו אלון , תולדות היהודים בארץ ישראל כתקופת המשנה והתלמוד , הוצאת הקיבוץ המאוחד , תשי"ג עמ' 384 , [ 1 ] בעשרות השנים האחרונות נתעשר המחקר ההיסטורי של התקופה הנידונה במספר לא קטן של מונוגרא פיות ומחקרים על בעיות מיוחדות של ההיסטוריה המדינית , הכלכלית והחברתית . מהקרים אלה נתנו דעתם יותר על הספרות ההיסטורית הנוצרית , הגי אוגראפיה ההיסטורית , החומר האפיגראפי והתגליות הארכיאולוגיות . גם בשימוש בחומר שבהלכה ובאגדה ניכרים סימני שכלולה של השיטה הביקרתית ההיס טורית פילולוגית , תוך שאיפה בולטת לאובייקטיביות , ורק פה ושם בוקעים ועולים קולות של בניין אפריורי .  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי