לדרכי שימושו של יוספוס בספר מקבים א

לדרכי שימושו של יוספוס בספר מקבים א מאת , ישעיהו גפני דברי יוספוס פלאביום על המרד החשמונאי , מפרוץ המרד ועד לימיו של שמעון , מבוססים בראש ובראשונה על ספר מקבים א , על כך אין כיום עוררים r וכל המשווה את הרצאת פלאביוס בקדמוניות יב 241 ואילך עם דברי מקבים א א 11 ואילך מגלה מיד שעם כל הסטיות והשינויים , הרי אין כאן אלא 'פראפראזה מסוגננת ' של הספר . ואולם , זה מאה שנה ויותר נזקקים חוקרים לבדיקת דרכי שימושו של יוספוס בספר מקבים א . מסקנות מתקר זה נוגעות הן לשיטת עבודתו של יוספוס בכתיבת ההיסטוריה היהודית , והן לטיבו של ספר מקבים א המקורי , היקפו הכרונולוגי , ומצבו של הספר שעה שנזקק לו יוספוס פלאביוס . חכמי המאה הי"ט שהשוו בין שני הספרים , עמדו לא רק על התלות של פלאביוס במקבים א , אלא אף על שימושו דווקא בתרגום היווני של הספר , ולא במקורו העברי י . אם אמנם קיימים שינויים בין קדמוניות לספר מקבים , הרי אלו נחשבו למעשה ידי פלאביוס עצמו , שנהג , דרך משל , להשמיט שירים או נאומים , וכן —לדעת בלוך — 5 למסור את תכנם של הנאומים בדיבור עקיף . עוד קודם לכלוך הגיע למסקנה דומה קרל גרים , אשר בפירושו לספר מק...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי