היודנראט כהנהגה מאת ישראל גוטמן

היודנראט כהנהגה מאת ישראל גוטמן א נושא ההנהגה היהודית בארצות השואה בתקופת מלחמת העולם השנייה עמוס משקעים כבדים מן העבר ומחלוקות חריפות בהווה . עצם השימוש במושג הנהגה , כמאפיין גופים ואישים שעמדו בראש המסגרות הממונות על תחום החיים היהודי הפנימי בתקופת השואה , מעורר השגות ולפרקים גם התנגדות נחרצת . לא פעם נשאלה השאלה אם מן הראוי לראות במועצות היהודיות , שכפו הנאצים על היהודים בארצות הכיבוש , וביודנראטים במזרח אירופה , שהוקמו לפי הוראת השלטונות הנאציים ופעלו בפיקוחם , תופעה של הנהגה יהודית . מאיר דבורז'צקי , ניצול גטו וילנה ואחד הראשונים בארץ שפנה לחקר השואה , טען בדיון על היודנראטים , שהתקיים במסגרת חוג בית הנשיא באמצע שנות השישים , כי 'בגיטו ראו בהם אנשים אומללים . ראו בהם אנוסים . ראו בהם אובדי דרך . ראו בהם חלושי רצון שאינם מעיזים לומר "לא " ! במחיר חייהם . ראו בהם אנשים המידרדרים והולכים במדרון המוסר . ראו בהם אנשים ללא מוצא . ראו בהם בוגדים . רבים הבינו לרוחם . רבים הסתייגו מהם . רבים ראו בהם תועים ומתעים . אבל איש לא ראה באנשי היודנראטים את המנהיגות היהודית ] ... ! הדגש במקור . [ ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי