'דעת הקהל' בגרמניה הנאציונל־סוציאליסטית ו'הבעיה היהודית' (קטעים נבחרים) המקורות ובעיותיהם מאת אוטו דוב קולקה

'דעת הקהל' בגרמניה הנאציונל סוציאליסטית ו ' הבעיה היהודית' ( קטעים נבחרים ) המקורות ובעיותיהם מאת אוטו דוב קולקה לפרופ' ש' אטינגר * א הבא לתאר את מעמדם ואת פעילותם של היהודים בחברה הלא-יהודית , בכל ארץ ובכל תקופה , חייב לבחון את שלושת הגורמים העיקריים המעצבים את ההתרחשות ההיסטורית * חלקו הראשון של מאמר זה מבוסס על פרק מתוך מחקרי : 'הבעיר . היהודית' בריין השלישי , מקומה כגורם באידאולוגיה ובמדיניות הנציונאל סוציאליסטית ומשמעותה לקביעת מעמדם ופעילותם של היהודים . עבודת דוקטור באוניברסיטה העברית בירושלים תשל"ה , בהדרכת פרופ' ש' אטינגר . תודתי העמוקה נתונה למורי וחברי פרופ' אטינגר על חלקו הרב בעבודה כולה ובמיוחד בפרק זה . פרופ' ח"ה בן ששון עיין במאמר ימים ספורים לפני פטירתו והעירני הערות חשובות . כמו כן נתונה תודתי לחברי ישראל ברטל על שסייעני בעצתו לאורך כל המחקר , ואיטה שידלצקי , צביר . נרדי ודוד בנקיר על סיועם בהכנת המאמר לדפוס . תודתי הרבה נתונה להנהלות הארכיונים ששמותיהם מפורטים ברשימה שלהלן , על עזרתן הרבה . להלן סימני הקיצורים של מקורות ומראי מקומות במאמר זה : Baycrisches Hauptstaatsa...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי