מיתוס ה'אין חזרה': שיבת יהודים למזרח אירופה, 1914 -1881 מאת יונתן ד' סרנה

מיתוסה'אין חזרה : ' שיבת יהודים למזרח אירופה 1914 1881 , מאתי ונתן ד' סרנה צד אחר של ההגירה היהודית הגדולה ממזרח אירופה לארה"ב הוא חזרתו של אחוז מסוים מבין המהגרים לארצות מוצאם . אם כי אחוז החוזרים הוא קטן בהרבה ממה שהיה רגיל אצל כל קבוצה אתנית אחרת , פרט לאירים , התופעה והסיבות לה הן בכל זאת בעלות משמעות . תיאור התופעה והערכתה מובאים במאמר שלפנינו על ידי פרופ' יונתן סרנה , מומחה להיסטוריה יהודית אמריקנית באוניברסיטת ברנדייס . בין המיתוסים המאכלסים את המורשת ההיסטורית של יהודי אמריקה שמור מקום כבוד למיתוס ה'אין חזרה : ' ניתן להגדיר את ההבדל בין מהגרים יהודים ללא יהודים באופן הכללי הבא . בעוד שהאחרים ביקשו בעיקרו של דבר לשפר את מצבם , יהודים ביקשו לעיתים קרובות מקלט . ... האחרים יכלו , אם רצו , לחזור למולדתם ; מבחינתם של היהודים לא היתה כל דרך חזרה . היהודים באו הנה כדי להישאר . כשעזבו את מולדתם שרפו את כל הגשרים מאחוריהם . בקביעה זו חוזר למעשה בצלאל שרמן על מסקנותיה של קבוצת חוקרים מכובדת , שחקרה את הנושא לפניו . שמואל יוסף , שחיבורו States from 1881-1910 Jewish immigration to the Unit...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי