?,1910? ההלבשה עובדי בשביתת משתתפותנשים ?Archives and Documentation Management - Labor for Center Kheel ,?באדיבות( )ורנל קאוניברסיטת