התלכדות 'פריפריה' עם 'מרכז': ייסוד 'כל ישראל חברים' מאת מיכאל גרץ

התלכדות 'פריפריה ' עם 'מרכז : ' ייסוד 'כל ישראל חברים ' מאת מיכאל גרץ כוח החדירה של יוזמה הבאה מן ה'שוליים' עשוי להיות גדול עד שהוא סוחף עמו בתנופה חוגים המצויים בריחוק רב ממנו , והראיה : תגובתם של ה'לאומיים . ' חרף העובדה שלא היה במצע כי"ח רמז קל לתחיה לאומית ולשיבה לארץ ישראל , כי אם הושם דגש על אוריינטאציה אל עבר החברה הסובבת ולמען אמאנציפאציה והשלמת ההשתלבות של היהודים בארצות ישיבתם , בירכו אישים כמשה הס , דוד גורדון , הרבנים אלקלעי , קאלישר , גוטמאכר ונאטונק על כינונו של הארגון הכלל יהודי בפאריס בהתלהבות ' . בצרפת הונח יסוד ל"אליאנס יהודי עולמי" העשוי להיות בעל משמעות מפליגה , אם אך רוח לאומית יהודית אמיתית תאחוז בו' י . פיסקה מפוכחת זו של הס ב'רומי וירושלים , ' המונה את מעשה 'המייסדים' בין הסימנים המצביעים על מגמת התייחדות והתעוררות יהודית , איננה משתווה עם הלהט המשיחי ממש של יהודה אלקלעי : אחינו בני ישראל , שמעו ותחי נפשכם . דעו נאמנה כי ההתעוררות הזאת אצבע אלוהים היא י כאשר הבטיח הנביא ( הושע יא , י ) 'אחרי ה' ילכו כאריה ישאג כי הוא ישאג ויחרדו בנים מים . ' תירגם יונתן 'ויתכנשו...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי