הפריפריה היתה למרכז מבוא מאת מיכאל גרץ

הפריפריה היתה למרכז מבוא מאת מיכאל גרץ נקודת המוצא של מחקרנו היתה שנת , 1860 שבה נוסד בבירת צרפת הארגון הכלל יהודי הראשון ' , כל ישראל חברים' . ( Alliance Israelite Universelle ) במבט לאחור דימינו להבחין כאן במפנה היסטורי בהתפתחות דרכי ההתארגנות והפעולה של היהודים . אמת נכון , חבורת 'המייסדים' המתבוללים , שהרימה את דגל ה'אחדות' הפורצת את מסגרת הקהילה הבודדת ואף את גבולות המרינה הלאומית , לא הרחיקה לראות מה שיתמחה עתידה לחולל : התוויית דפוסים למדיניות יהודית עצמאית שביטויה המובהק הוא התנועה הציונית על מוסדותיה . אנשי 'כל ישראל חברים' ( כי"ח ) כלל לא התכוונו לעודד מעשה לאומי יהודי . כול שביקשו היה 'לעמול למען אזרוח היהודים בכל מקום' ולמען קירובם אל תרבות העמים ואל מנהגיהם בארצות מושבותיהם השונות . אמנם צעדיהם הראשונים הפגינו גאווה יהודית , אך הצהרתם העקרונית היתה אמאנציפאטורית . לא להרים מחיצות בין יהודים לנוכרים ביקשו , אדרבה , להפילן ביקשו למען אינטגראציה שלמה . אלא שמעשה ההתארגנות הניע דינאמיקה שלמייסדים לא היתה שליטה עליה . במהרה קמו גופים נוספים שצידדו אף הם ב'מדיניות יהודית עצמית '...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי