ה.התפתחויות חדשות במערב אירופה ובאמריקה מאמצע המאה ה־19