החלטת אסיפת רבני ארץ-ישראל בראשותו של הרב קוק בדבר זכות הבחירה לנשים