ביו מסורת ל'קידמה' - זכות־הבחירה לנשים מאת מנחם פרידמן

ביו מסורת ל'קידמה ' - זכות הבחירה לנשים מאת מנחם פרידמן א . גיבוש העבודות מאבקם של המתונים והקיצונית בישוב הישן האשכנזי , נגד הענקת זכות בחירה לנשים בבחירות למוסדות האוטונומיים של הישוב , גרם לכך שחילוקי הדעות בין האורטודוקסיה הלא ציונית לבין הישוב החדש הציוני חילוני , שהתמקדו עד אז בירושלים , יתפשטו למישור הכלל ישובי . המחלוקת בדבר זכות הבחירה לנשים היתה אחת הסוגיות העיקריות במסכת החיים הפוליטיים של הישוב במשך כשמונה שנים ( תרע"ח-תרפ"ו . ( 1926-1918 ; מחלוקת זו מלמדת יותר מכל על הניגוד שבין הישוב הישן לבין הישוב החדש ; בין חברה המעוגנת במסורת היהודית לבין הברה המבקשת להשתית את אורחות חייה על אידיאות של החברה המערבית המודרנית , על צדק סוציאלי , דימו קרטיה ושוויון בין המינים . מן הבחינה ההלכית לא היתה השאלה האם יש להעניק לנשים זכות בחירה ברורה וחד משמעית . היו רבנים שראו בהענקת זכות בחירה לנשים משום איסור חמור מן התורה , אך היו אחרים שהתקשו למצוא לקביעה זו בסיס הלכי זו עם זאת , אין ספק שיש ניגוד מהותי בין הענקת זכות בחירה לנשים , 1 על צדה ההלני של השאלה נכתבו כמה חיבורים : י"מ מינצברג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי