המוטיווים הדתיים של תנועת העבודה מאת אניטה שפירא

המוטיווים הדתיים של תנועת העבודה מאת אניטה שפירא " אל תשמע בגי , אל מוסר אב ולתורת אם אל אזן תט , כי מוסר אב הוא : "קו ללןו " ... ותורת אם : "לאט לאט " ... וסופת אביב , דוברה כן : הקשיבה , איש , לשיר הבן " ! שיר מפורסם זה של דוד שמעונוביץ , שהתפרסם ב 1922 בעיתון של קן 'השומר הצעיר' בורשה , באותיות דפוס מסורתיות של ספר תורה , יכול לשמש כסמל בזעיר אנפין לבמה ממרכיביה של הבעייתיות הכרוכה ביחסה של תנועת העבודה אל הדת . התוכן היה מהפכני , הצורה היתה מסורתית : המהפך ביחסי אבות ובנים , הפנייה מדרך המסורת לדרך חדשה ומהפכנית , ושלילת כל מה שקשור אל העבר וערכיו , כל אלה באים כאן לידי ביטוי . מצד שני , נעשה כאן שימוש בדפוס ספרותי מקראי — "שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך" ( משלי א , ח . ( הפיכת תוכנו מחיוב לשלילה ; הפיכת הבן ממושא של תורת ההורים לנושא של האמת החדשה , ועיטור קריאת תיגר תוקפנית זו בצורתו הגרפית המסורתית של דף תורה , יש בהם כדי לסמל את האמביוולנטיות שביחסה של תנועת העבודה אל הדת . בהקשר הרחב יותר היחס אל הדת היה מרכיב אחד ביחסה המורכב של תנועת העבודה אל העבר היהודי , אל הגולה , ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי