היישוב הישן וההתיישבות החדשה מאת יהושע קניאל

היישוב הישן וההתיישבות החדשה מאתי הושע קניאל משנות השמונים ואילך נוסדו בארץ מושבות חדשות . יוזמיהן לא באו עוד מקרב גופים בתוך היישוב הישן , מאחר שנוצרה מציאות חדשה , שהביאה לידי שינוי יסודי בתולדות היישוב וחייבה דפוסי התנהגות שונים מבעבר . כיצד התייחס היישוב הישן למציאות זו ? נראה שניתן להצביע על תהליכים עיקריים אלה : ( א ) הכוחות המתנגדים לרעיון הקמת מושבות חדשות בתוך היישוב הישן , ובעיקר במימסד ובהנהגה , התחזקו בהתנגדותם , שכן גברה הסכנה המוחשית של התחרות והפגיעה בכספי החלוקה . עם זאת הלכה וגברה הביקורת על אורח החיים במושכות , שלא תאם לדעתם את המסורת הדתית המקובלת עליהם . היתה גם הסתייגות מהוגי הרעיון בלבושו החדש ונושאי דגלו , אשר לדידם הצדיקו את השלילה של ההליכה בדרך זו . ( ב ) כתוצאה מהעימות שנוצר עם נושאי דגל הלאומיות החדשה , אשר רעיון ההתיישבות הוא חלק נכבד ממנה , מוטבע מעתה תו של התנגדות לרעיון ההתיישבות ככלל , על כל היישוב הישן , בלא הבחנה . התומכים הוותיקים והיזמים של הרעיון בעבר מצטרפים למימסד של היישוב הישן ומזוהים עמו . מעתה מצרפים אותם , מרצון או שלא מרצון , אל הפועלים נג...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי