אי־נוחות במערב מאת דוד ויטל

אי נוחות במערב מאת דודויטל " אם אומר להסב עיני כמעט רגע מן הסכלות והשפלות והעניות הנוראה אשר על כל סביבי [ ברוסיה " , [ כתב אחד העם ב , 1890 ולבקש נוחם לנפשי ש ם , מעבר לגבול , במקום שאנו מוצאים מאחינו פרופסורים , חברי אקדמיות , שרי סיל ונושאי משרה - והנה גם שם , מבעד לכל הכבוד והגדולה , אראה עבדות , עבדות רוחנית כפולה , מוסרית ושכלית . אראה ואשאל לעצמי 1 המקנא אני בזכויותיהם של אחינו אלה ? ואענה באמת ובתמים : לא ולא ... ! אני , אם זכויות אין לי , לא נתתי גם נפשי תמורתן . " שם - " היינו , המערב , ביחוד גרמניה והחלקים דוברי הגרמנית של אוסטריה הונגריה , וכן צרפת , אנגליה וארצות הברית . הדיכוטומיה מזרח-מערב צמחה מן הניגוד-ניגוד אמתי , אך תכופות מוגזם-בין חירותם ובטחונם היחסיים של יהודי המערב לבין מצבם האומלל של רוב יהודי הממלכה הרוסית , ארצות האסלאם , הבלקנים , גליציה האוסטרית . זו היתה התפיסה הר 1 וחת במחצית השניה של המאה התשע עשרה . וזה היה גם , כפי שראינו , יסוד חוזר בכל התכניות לתקנת יהודי המזרח . שהניחו שקהילות ישראל המאושרות במערב יבואו לעזרת אחיהם האומללים במזרח , כי אין להם מושי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי