לבירור המושג "מבשרי הציונות" מאתי עקב כ"ץ

לבירור המושג "מבשרי הציונות " מאתי עקב כ"ץ אירע לציונות מה שאירע לתנועות מודרניות אחרות—כגון לסוציאליזם הכללי והיהודי . משזכתה התנועה ויצאה למרחב בכוח פעולתם של מנהיגיה הגדולים , בדקו היסטוריונים ומצאו שמנהיגים אלה לא היו הראשונים שהגו את רעיון התנועה או סללו לה דרך בפועל , אלא שקדמו להם הוגים ועושים , שהעלו על דעתם רעיונות מעין אלד , של גדולי התנועה או עשו מעשים דומים לשלהם . כך נקבע המונח "מבשרי הציונות" וסופרי התנועה וההיסטוריונים שלה השתמשו בו ובמונחים דומים לו — כגון "ההיסטוריה המוקדמת" ( Vorgeschichte ) של הציונות כדי לציין את התופעות , שהיו בעיניהם מעין בשורה ואקדמה של התנועה מבחינה רעיונית או מעשית . משמעותו המדויקת של המושג "מבשרי הציונות" לא נת פרשה על ידי ההיסטוריונים שהשתמשו בו ורק מתוך אופן השימוש שלהם במושג זה אנו למדים על מד , שנתכוונו בו . בספרו של םוקולוב על תולדות הציונות ניטשטש המושג מתוך הרחבת היקפו ; כי סוקולוב הוציא את המושג "ציוני" מתחומיו המקובלים 3 וזיכה בו את כל אחד מבני הדורות הקודמים , מבני ברית ושאינם בני ברית , שהגה הגות כלשהי בכיוון המחשבתי של התנועה הצ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי