היהודים והנהגתם מאת עזרא מנדלסון

היהודים והנהגתם מאת עזרא מגדלסון א . יהודים פולנים , יהודים ליטאים ויהודים גאליצאים עד כה נדונה יהדות פולין כאילו היתד , מקשה אחת , שהיתר , מחולקת למעמדות ולקבוצות , אך לאמיתו של דבר כללה יהדות פולין לפחות שלושה קיבוצים יהודיים , שהזדמנו רק באופן מקרי למסגרת אחת . היו הבדלים משמעותיים מאוד בין הקהילות היהודיות בגאליציה , במרכז פולין ( פולין הקונגרסאית או ממלכת פוליו ) ובחבלי הספר שבמזרח , שבפי היהודים כונו פעמים רבות "ליטא" או "ליטא ביילורוסיה . " יתר על כן , יהדות מזרח גאליציה היתר , שונה מאוד מיהדות מערב גאליציה , ובחבל ו 1 לין , שהיה חלק מאזורי הספר הפולניים אך לא מליטא היהודית , היתד , קהילה יהודית אוקראינית . בפוזנאן ובשלזיה היו שרידים של קהילה יהודית גרמנית חשובה בעבר . ההבדלים בין הקיבוצים היהודיים השונים בפולין השפיעו השפעה רבה על אופייה של הפוליטיקה היהודית בכלל , ושל התנועה הציונית בפרט . יהודי גאליציה , שהיו נתונים עד 1918 לשלטונה של אוסטריה הונגריה , היוו כרבע מכלל האוכלוסייה היהודית בפולין בין שתי המלחמות . מבחינה חברתית כלכלית ותרבותית היתד , זו יהדות מזרח אירופית טיפוסי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי