יהודים ופולנים מאת עזרא מנדלסון

יהודים ופולנים מאת עזרא מנדלסון < ' £ פולין ואזרחיה היהודים תבוסתן של שלוש המעצמות שחילקו את פולין ביניהן — רוסיה , אוסטריה הונגריה וגרמניה — היא שאיפשרה את יצירתה של פולין עצמאית בשנת . 1918 למדינה החדשה שצמחה מחורבות המלחמה לא חסרו בעיות חמורות , אך היו לד . יתרונות מסוימים על פני המדינות האחרות שקמו עתה במרכז אירופה ובמזרחה . התנועה הלאומית הפולנית היתה החזקה שבתנועות הלאומיות במדינות החדשות , ובפולין המתחדשת היה הגיבוש הלאומי בבחינת עובדה , בניגוד לצ'כוסלובאקיה וליוגו סלאביה . לפולנים — שלא כאומות חדשות כגון לאטביה , ליטא ואסטוניה — היתה מסורת ארוכה של עצמאות מדינית , ואפילו בתקופות של חלוקה נהנו ממידה רבה של אוטונומיה , תחילה ברוסיה ואחר כך באוסטריה הונגריה . בפולין אמנם היתה בעיה חמורה של מיעוטים לאומיים , אך לא היו * בה מיעוט לאומי שמילא בה תפקיד פלגני כמו הקרואטים ביוגוסלאביה או הסלובאקים בצ'כוסלובאקיה . יתר על כן , בתום המלחמה היו לפולין גבולות רחבים למדי , ואף שלא זכתה בכל השטחים שהיו בעבר פולניים , לא היו לה דרישות טריטוריאליות בולטות , בניגוד , למשל , להונגריה . בדומה לצ'...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי