עלייתה של הפוליטיקה החדשה: משבר ביהדות רוסיה, 1882-1881 מאת יונתן פרנקל

עלייתה של הפוליטיקה החדשה : משבר ביהדות רוסיה 1882-1881 , מאתי ונתן פרנקל בשנים 1882-1881 התחוללה ברוסיה מהפכה בפוליטיקה היהודית המודרנית . המהומה הפנימית שנבעה מן הפוגרומים שהחלו באפריל 1881 הגיעה לשיאה בתקופה שבין ינואר ומאי , 1882 כאשר העם היהודי חי כמדומה בציפיה להגירה המונית הממשמשת ובאה . התמונה של יציאת מצרים חדשה , יציאה מארץ עבדים אל הארץ המובטחת , השתלטה , אם גם לתקופה קצרה , על כל ההיבטים של החיים היהודיים הציבוריים ברוסיה . ההתלהבות המפליגה שעורר רעיון היציאה ההמונית היתה ביטוי לתמורה כוללת במערכת של השקפות עולם . פירוש הדבר מנקודת ראותה של האינטליגנציה הספרותית - אותם כמה עשרות סופרים שמאמריהם מילאו עכשיו את העיתונות היהודית ברוסיה - היה שהמיתוס של העבר נעשה עתה לעניין מעשי , אפילו לכורח . האפשרות שאירופה המזרחית תלך במוקדם או במאוחר בעקבות המערב ותעניק שוויון ליהודים היתה מקובלת על אנשים אלה וה מכבר כאקסיומה שאין לערער עליה , אבל בחודשים הראשונים של 1882 הוסיף רק מיעוט עקשני לדבוק באמונה הזאת . עכשיו עלתה שאלה חדשה לגמרי , אם המדיניות הרוסית כלפי היהודים אינה בגדר נורמה ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי