אנטישמיות רדיקלית בצרפת ובגרמניה מאת רוברט ס' ויסטריך

אנטישמיות רדיקלית בצרפת ובגרמניה מאת רוברטס 'ויסטריך א . הרל , ע ההיסטורי וההכרתי צורת ניסוח השאלה היהודית משתנה על פי המדינה שהיהודי נמצא בתחומה . בגרמניה , שבה אין מדינה פוליטית , שבה אין מדינה כלל בתור שכזאת , השאלה היהודית מעוררת בעיה תיאולוגית גרידא . היהודי עומד בניגוד דתי למדינה , הרואה בנצרות את יסודה ... בצרפת , במדינת החוקה , השאלה היהודית היא שאלת החוקתיות , בעיה של אי השלמת האמנציפציה הפוליטית . קרל מארקם , לשאלת היהודים ( 1844 ) לעתים קרובות נאמר , שהאנטישמיות המודרנית היא תופעה "בתר אמנציפציונית , " שיש להבחין בינה וכין שנאת ישראל המסורתית . כרגיל מצביעים על ראשיתה במשבר הכלכלי שפקד את החברה הליברלית-קפיטליסטית בעשור שלאחר ייסוד הרייך הגרמני השני בשנת , 1870 ובלאומנות הקיצונית , שהתלוותה אל המתחים שהיו קיימים מכבר בין יהודים ללא יהודים באירופה המערבית והמרכזית , והחריפה מתחים אלה . כתנועה המאורגנת על בסיס פוליטי אמנם נראתה האנטישמיות כמגמה אנטי ליברלית ממין חדש , שמשכה את אותן השכבות החברתיות שניזוקו משינויים טראומטיים , שבאו בעקבות הסטת חיי הציבור עקב תהליכי התיעוש , החי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי