תמונה 22 הדפס אבן של העקדה והמקומות הקדושים,מאת משה בן יצחק מזרחי,ירושלים תרפ"ו ?(1925/26)? אוסף יצחק איינהורן,תל־אביב