תמונה 1 עמוד מעוטר מיהגדת בארצלונה 1 ,ספרד,כקירוב ?1360-1350? לונדון,הספרייה הבריטית ?Ms Add. 14761, fol. 31v?