תמונה 13 מפה פאנוראמית של ארץ־הקודש (מודפסת על בד?.(?עפ"י רויים שלמה פינייא מצפת מוזיאון ישראל,מסי ?161/56?