תמונה 3 השער של יספר טהרת הקודש 1 לרי שמואל העליר צפת תרכ"ד ?(1864)?