תמונה 18 תמונת הר הבית רקומה על נייר קרטון מחורר, בידי רבקה עטקין, ירושלים תרנ"ח ?(1897/98)? ירושלים,היכל שלמה, מוזיאון וולפסון